Beavatás lehetne

A kísértés


Mivel Jézus Krisztus megtestesült és földre szállt emberi alakban, fölhergelte az alvilág erőit. Amikor a Sátán látta, hogy eljött az idő, mert fölismerte az Ember fiában a Megváltót, fölkészült ellene és cselekedni kezdett, mégpedig szemtől-szemben. Nem lett volna értelme hazudozni, alakoskodni, hiszen a Sátán pontosan tudta, hogy kivel áll szemben. Azzal, aki ellenlábasa, s akit minden áron le kell győznie, mert mi egyébbel is próbálkozhatna, hiszen létezésének értelme ez!?
Lukács apostol így ír evangéliumában Jézus Krisztus megkísértéséről: „Jézus Szentlélekkel eltelve visszatért a Jordántól. A Lélek a pusztába vitte negyven napra. Ott megkísértette az ördög. Azokban a napokban semmit sem evett, de mihelyt elmúltak, megéhezett.” Urunk nyilván tudta, hogy roppant nagy ütközet vár rá, nagyobb a később Pilátussal és a halállal vívandóval. Neki nem holmi helytartókkal, sőt nem is az e világból való kimúlással kellett megküzdenie, hanem az Ég és a Teremtés ellenlábasával… Éppen ezért böjtölt negyven napon át: az evés, a testi edzés elnehezítette volna. Az ördög akkor így szólt hozzá: "Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré!” Hatásos trükknek látszik egy negyven napon át koplalt emberrel szemben. Jézus azt felelte: "Írva van: nem csak kenyérrel él az ember, (hanem Istennek minden igéjével).” Létünk egyik alapgondolata: nem csak a föld javai táplálnak bennünket, mivel lelkünk révén többek vagyunk a testünknél.
A Gonosz különösen ezt a tehetségünket utálja bennünk. Hogy Isten igéje mivel, s miként táplál bennünket, nem könnyű fölfogni. Különösen annak nehéz, aki nem szokott imádkozni, megrendülni, szóval, aki a táplálkozásnak ezt a módját sosem gyakorolja.
"Ezután fölvitte őt (az ördög egy magas hegyre). Egy szempillantás alatt megmutatta neki a világ minden országát." A Gonosznál nincs különb mutatványos. „Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha imádsz engem, minden a tiéd lesz.” – Természetesen hazudott, mert a hazugság az élet-eleme, az oxigénje: képtelen nem hazudni. Jézus elutasította: "Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!" Végül Jeruzsálembe vitte őt és a templomépület párkányára állította: "Ha Isten Fia vagy, mondta, vesd le magadat! Írva van: Angyalainak parancsolt felőled, hogy oltalmazzanak. Tenyerükön fognak hordozni téged, hogy kőbe ne üssed lábadat. " De Jézus így válaszolt: "Az is írva van: ne kísértsd uradat, Istenedet."
Mikor ezek a kísértések mind véget értek, egy időre elhagyta őt az ördög.
Nem többre, csak egy időre – olykor Karácsony tájékán is visszajár…

 

2022-04-01

© Gelidan