Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Mi dolgunk e világon?

Hogy hősök legyünk? Díjazott színészek, föltalálók, focisták, sztárok, akiknek nevét még haláluk után is emlegetik legalább két-három hétig? Vagy egyszerű milliárdosok Honoluluban virágfüzérbe öltözött barna lánykák között, akik unalmukat oszlatandó csődbe kergetnek olykor kisebb nagyobb országokat?

Vagy legyünk önkéntes és fizetés nélküli köztakarítók, mint N. barátom, aki tíz lakásos társasházuk kis kertjében minden héten összeszedi a szemetet, és „emészti a buzgóság az Úr házáért”, ahova pár éve tért meg. A minap levelet kaptam tőle:

„Időről időre szóvá kell tennem, hogy a szenteltvíz-tartóban kosz-felhő úszik a vasárnapi mise előtt... Ha időm engedte, volt már úgy, hogy ki is cseréltem... De azért érkezem fél órával korábban, mert ének-próba van.

Szóltam a sekrestyében, s azt a választ kaptam, hogy nem az ő dolguk, hanem a takarítóé, aki hétfőn tisztítja a szenteltvíztartót, de vasárnap van a nagymise…

Elég kiábrándító élmény emelkedett gondolattal belenyúlni a körömpiszok-felhőbe...

Sajnálom, hogy mint afféle újdonász rendszeresen "okoskodnom kell" ez ügyben.”

Igazad van, kedves N.! Csak azt teszed, amit Mesterünk tett volna, aki bizony kiverte a kufárokat a templomból, mire tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: "Buzgóság emészt el házadért." (Jn 2,17)

Megváltóknak „nem volt dolga” templomot takarítani, a hálátlan kilenc leprást gyógyítgatni, rosszéletű szamáriai asszonynak kinyilatkoztatni, az áruló tanítványok lábát megmosni, sőt, azt is megtehette volna a Getsemáni kertben Nagycsütörtök éjszakáján, amit Názáretben művelt – mikor rokonai és gyerekkori pajtásai az Örömhír hallatán szakadékba akarták lökni – „áthaladt köztük.”

Árpád-házi Szent Margitnak sem lett volna dolga királylány létére, hogy a kolostor konyháját, edényeit súrolja.

Szent Ferenc egyik nagy tanítása, hogy a „képmás”, amire teremtettünk, a Második Személy. Tehát akkor hordozzuk Isten vonásait e földön, ha úgy viselkedünk, mint Jézus Krisztus. Ha a Megváltót idézzük föl társainkban: lám, ő is így tett volna!

Kérdezd meg a sekrestyében forgolódó fiatalokat, kik közül néhányan bizonyára a papi hivatásról is ábrándoznak: Jézus vajon kimosta volna a szenteltvíztartót? Talált bármit e földön, ami nem tartozott Őrá?

*

Éppen, mielőtt e cikket elküldtem volna, érkezett N. újabb levele: „a vasárnapi nagymisére megtisztult a szenteltvíztartó – a Jóisten, a Világ nagy tisztítója, így intézte.”

2024-06-03

© Gelidan