Megjelent művek

Jézus beszélő kövei

  A X. Beavatás kötet jobbára az utóbbi esztendő nyilvános fölvételeinek szövegét tartalmazza olyan kérdésekről, mint Jézus első pöre a főpapokkal és a vénekkel Nagykedden – a Nagypéntek hajnali tárgyalás előzményeként.

Vajon miért beszél Jézus példabeszédekben?
Vitáiban milyen logikát követ?
Mit tekint igazi megismerésnek?
Mifélék a „kis csodák,” és kik a jelentéktelennek látszó mellékszereplők, akik nélkülözhetetlen közreműködői a csodálatos kenyérszaporításnak, vagy az Utolsó Vacsorának?
Hogyan zajlott le az Első Reggeli Isten országában, és hogyan Péter bűnpere?
Kik az Isten fiai?
Milyen kapcsolatban állt Jézus Keresztelő szent Jánossal?
Miért átkozta meg a terméketlen fügefát, „noha nem jött még el a termés ideje?”

2012-06-07

© Gelidan