Novellák

A Ganymedész-ügy

Tisztelt Vádhatóság!
Kérem Kronidész Zeusz – olymposzi lakos, foglalkozása főisten – letartóztatását és kiskorú megrontása miatti szigorú megbüntetését.
Nevezett ugyanis egyrészt elcsábította, mi több a lakhelyére ragadta a kiskorú Ganymédesz trójai lakost és szeretőjévé tette. A források ellentmondanak ugyan a tekintetben, hogy Zeusz személyesen hajtotta-e végre a fiúcska elrablását, vagy Sas nevű ügynöke által, mindenesetre Ganymédes éveken át a gyanúsított olymposzi háztartásában, vele nemi kapcsolatban élt. A vádlott emellett még pincéri szolgáltatásokat is elvárt tőle.
Mindez nem szorul bizonyításra, mivel a gyanúsított Ganymédes apjának, Troász trójai lakosnak, kárpótlásul a gyermekért versenylovakat és aranymuskotály típusú rendkívül ritka szőlőtövet adott. A fájdalomdíj fizetésével lényegében önmaga ellen tett terhelő vallomást, tehát nyilvánossá tette vétkességét.
Közismert, bár független források által meg nem erősített adatok szerint először Zeusz beosztott kolléganője, Eósz – fogl.: hajnalistennő, Héliosz – fogl.: napisten – istállómesternője rabolta el a kk. áldozatot, és kényszerítette nemi kapcsolatra. Ő később Ganymédesz rokonát, a szintén kiskorú és trójai Tithónoszt is elrabolta. Távollétében orozta el tőle Zeusz Ganymédeszt.
Tisztelt Vádhatóság!
Az előadottak anyakönyvi kivonat nélkül is bizonyítják, hogy az áldozat a sérelmére elkövetett bűncselekmények idején védekezésre képtelen gyermek volt.
Biztos vagyok benne, hogy a T. Nyomozó Hatóság tisztázni fogja a részleteket, s megállapítja, hogy azok esetleges apróbb eltérései ellenére megáll az a vád, miszerint nevezett Zeusz, olimposzi lakos, fogl. főisten, valóban elrabolta kk. Ganymédesz trójai lakost és vele állandó nemi kapcsolatot létesített, vagyis megvalósította a kiskorú megrontásának bűncselekményét.
A gyanúsított elvetemültségére vall, hogy a csodálatos paripákat fondorlatosan visszaszerezte Troásztól, Ganymédesz apukájától. Beosztottját, Poszeidón tengeristent ugyanis arra utasította, hogy egy víziszörnyet küldjön Troász birtokára. Troász, persze, kit mást volt kénytelen fölfogadni, mint Heraklészt, Zeusz fiát, hogy szabadítsa meg a szörnyetegtől?! Fizetségül oda kellett adnia a csodaparipákat Heraklésznak. Mi ez, ha nem a korrupció iskolapéldája?
Tisztelt Vádhatóság!
Nyilván lesznek hangok, melyek a vád tárgyát képező tettek elvévülésére hivatkoznak, mivel azok mintegy háromezer-háromszáz meg még harminchárom éve történtek. Az idő tényleg haladt rendesen, ám hozzá hasonlóan az elévülés kifogása sem áll meg, mióta büntető törvényünk a pederasztiát a népirtással azonos társadalmi veszélyességűnek minősítette, és hozzá hasonlóan eltörölte elévülhetőségét.
A gyanúsítottat nem menti, hogy időközben ráunt a sértettre és áthelyezte őt az égboltra Vízöntőnek. Köztudott, hogy ezt nem bűnbánatból, hanem erélyes és hisztérikusan féltékeny felesége, Héra követelésére tette. E bűncselekménytípus jellemzője, hogy az elkövetők ráunnak fiúszeretőikre, amikor azok gyermekből férfivá serdülnek, és kidobják őket. Nyilván ez lett a sorsa a szerencsétlen Ganymédesz gyereknek is.
A gyanúsított részéről ócska kifogás volna másvilágra költözéssel kibújni a felelősség alól, mivel szakmájából eredően halhatatlan.
Az előadottak alapján kérem a Zeusznak nevezett pederaszta – olymposzi lakos, fogl. főisten – ellen a nyomozati eljárás megindítását, bíróság elé állítását, vétkessége megállapítását, továbbá példás megbüntetését kiskorú megrontása miatt.
 

2015-10-21

© Gelidan