Jézus Krisztus nem volt Igen és Nem, Benne mindig az Igen valósult meg” (2Kor 1,19) - állítja elénk bátorító például Szent Pál apostol Jézus Krisztust, az Urat. Jézus pedig így buzdít bennünket: „Beszédetek legyen: igen, igen, nem, nem” (Mt 5,37). Czakó Gábor gondolatai Jézus szavának szellemében fogantak. Szeretne határozott „igen” lenni az igaz, a jó, a szép és a szent kihívására és egyértelmű „nem” mindarra, ami talmi, értéktelen. Minden felelősséggel bíró ember újra meg újra megfogalmazza: korunk embere ellen a legnagyobb vétség, ha konfúziót, összevisszaságot teremtünk, ha az igazról nem mondjuk ki, hogy igaz, a jóról, hogy jó. Krisztus azért jött, hogy elvegye a bűnt. Ezért nem is a bűn a legveszélyesebb számunkra, hanem az, ha elveszítjük az igazságot. Czakó Gábor újra meg újra megpróbálja megfogalmazni az igazságot és meghív bennünket arra, hogy „beszédünk legyen igen, igen, nem, nem.”

Kívánom, hogy nagyon sokan képesek legyünk meghallani ezt az igazságra hívó szót.

Bíró László
püspök

Kedves Barátaink!

Czakó Gábor 2024. február 21-én hajnalban családja körében, hosszú betegség után hazatért Teremtőnkhöz!

Czakó Család

Kezdőlap

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Jézus és J

Kedves Kinga

 

Elgondolkodtál-e már azon, hogy Gazdaságkor főihletője a verseny, a másik letiprása, a gyűlölet, leginkább a Jézus-gyűlölet?

A Rákosiék hatalomátvétele után megindult keresztényüldözés főbb eseményei, pl. Magyar Közösség-, Mindszenty-, Grősz-per, iskola-államosítás, szerzetesrendek föloszlatása stb. közismertek. Mellettük eltörpülni látszik az élet apró átrendezése: az emberek megfélemlítése, a „népnevelés” lakásokba betörő agressziója, a templomba járás tiltása, a keresztény jelképek tiltása, mint most Angliában.

2024-05-20

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kora és egészségi állapota miatt is veszélyeztetett

Kora és egészségi állapota miatt is veszélyeztetett. Hogyan éli meg ezt a helyzetet a hívő emberként, és mivel telnek a napjai?

Helyzetem remek: a Megváltás megtörtént. A megváltott embert nagy baj nem érheti. Különösen, ha igyekszik föladatait megtalálni és elvégezni.

2024-05-13

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kétszerszült

A friss májusi cseresznyék pirosa, sötét bíbora fölülmúlhatatlan szépségű – mélázott Szépasszony társasága a diófa alatt. A még telőfélben lévő lombok közt be- bepajkoskodó napsugarak szórakoztak a kacér cseresznyékkel, melyek egy Jókai-korabeli füles ólomkristály tálkában heverésztek szemérmetlenül: anyaszült meztelen.

2024-05-06

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Égtájak és én

Legutóbbi vérmérgezésem következtében az égtájak összekeveredtek bennem. Odalett a hajdani biztos tér-tudásom. Annakelőtte idegen helyen, álmomból riasztva is tudtam, hogy merre van az ajtó, a főtér, észak, dél meg a többi. Most nem tudom. Négy hónapja jöttem haza a kórházból, de a tájékozódásom még mindig nem a régi. Otthon sem, ahol Évámmal élünk, ahol gyermekeinket fölneveltük, ahol kemény munkával, ezernyi ötlettel járultunk hozzá a kétszáz esztendős ház rendbehozatalához, belvilágának kialakításához, a szobák elrendezéséhez.

2024-04-30

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Szentírás

Az ember és a halál
A Bölcsesség könyvének első versében olvassuk: „Szeressétek az igazságot, ti, akik ítélkeztek
a föld fölött!” Tudjuk, hogy szüntelenül ítélkezünk, ellentétben az oroszlánnal, vagy a
cinegével, „akik” nem ítélik halálra, s nem hóhérként „ölik meg” a cseresznyébe lyukat fúró
hernyót vagy a hajnali álmukat megzavaró gazellát. Az állatvilág ragadozói nem „ölnek,”
hanem „esznek.” Táplálkoznak. Azzal a lénnyel, amelyik nekik rendeltetett: fűvel, fával,
másik állattal. Mi is ”élünk velük.” Minddel.

2024-04-23

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Erő és egészség

A cinkék, a komoly széncinkék, és a bohókás, papasapkás kékcinegék diót csipegettek az ablakpárkányról. Ijedős, ám ugyanakkor kíváncsi arcocskájukat a Szépasszony szalonjában teázgató társaság felé fordították, majd fölkaptak egy diódarabkát, és elhussantak vele.

2024-04-13

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Bugri

Bugri puliságát az ebsoviniszták már kölyökkorában kétségbe vonták. Tudálékos orrukkal ennyi per annyi snaucert szimatoltak benne, amannyi farkast, s ki tudja mit még nem, mert azt hiszik, hogy a puliság kívül van, ezért puszta látszat, vagy mélyebb szóval: üres forma, mint a levedlett tücsökpáncél, vagy a szöveg az ipari regényben. De hát azért ebsoviniszta az ebsoviniszta, pontosabban attól, hogy nem lát tovább az orránál, mondhatjuk, hogy ott hordja az eszét is, meg a szívét is. Honnan is láthatna a puliság mélységeibe? Az orrnak nincs szeme! Az orrésznek és orrszívnek sincs.

2024-04-03

Bővebben

Megjelent művek

Megjelent művek

Jézus beszélő kövei

esszék  a Beavatás X. kötete

CzSimon Könyvek Budapest 2012.

2012-06-07

Bővebben

Megjelent művek

Misztikai Ösvény

esszék
 
CzSimon Könyvek Budapest 2010, 2015.

2011-12-31

Bővebben

Megjelent művek

Eredeti magyar nyelvtan

nyelvtankönyv

CzSimon Könyvek Budapest 2011.

2011-12-02

Bővebben

Megjelent művek

Lépcső és szalmaszál

esszék  a Beavatás IX. kötete

CzSimon Könyvek Budapest 2011.

2011-06-01

Bővebben

Megjelent művek

Aranykapu

regénykert harmadik bővített kiadás

CzSimon Könyvek Budapest 2011.

2011-04-08

Bővebben

Megjelent művek

Hosszúalattság

félkész regénykert

CzSimon Könyvek Budapest 2010.

2010-11-10

Bővebben

Megjelent művek

Magyar-magyar nagyszótár

szótár harmadik bővített kiadás

CzSimon Könyvek Budapest 2009.

2009-11-16

Bővebben

Megjelent művek

Az Antikrisztus és mi

esszék a Beavatás VIII. kötete

CzSimon Könyvek  Budapest 2009.

2009-05-26

Bővebben

Megjelent művek

A lélek fele

regény

Szépirodalmi, Budapest, 1983.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Hármaskönyv

regény

Szépirodalmi, Budapest, 1982.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

+

novellafüzér

Szépirodalmi, Budapest, 1982.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Sorrendben

elbeszélések és drámák

Szépirodalmi, Budapest, 1982.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Várkonyi krónika

regény

Szépirodalmi, Budapest, 1978, 1984.

Mundus 2006.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Emberkert

novellák

Magvető, Budapest, 1971.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

A szoba

regény

Magvető, Budapest, 1970, 1982.

2000-01-01

Bővebben
© Gelidan