Kedves Barátaink!

Czakó Gábor 2024. február 21-én hajnalban családja körében, hosszú betegség után hazatért Teremtőnkhöz!
Temetésének időpontjáról később adunk tájékoztatást!

Czakó Család

Gyászjelentés

Könyvek

Czakó Gábor

Ideák nyelve

A Beavatás-sorozat negyedik, a Titkos Könyvet is ide számítva, ötödik kötete. A Duna tv-ben sugárzott televíziós esszéket a 186. adásig tartalmazza. Alcímadó írása anyanyelvünk benső gazdagságáról, összefüggéseiről, bölcsességéről szól.

Ár: 1800.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Elfogyott
Beavatás DVD

Beavatás DVD

A Beavatás televíziós műsor első nyolc adása

Ár: 1500.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Elfogyott
Czakó Gábor

99 magyar rémmese

A magyar rémmeséket az Olvasók a múlt század nyolcvanas évei óta szívesen olvassák, s élvezik: az eddigi gyűjtés négy kötetre való 77 magyar rémmesére rúg. Gyűjtés, mert a történeteket nem az író találja ki. Jönnek hozzá Magyarországról, a szomszédból és messze idegenből, jó emberek mesélik őket. A szerző csak megfogalmazza az elbeszélteket, a mondatokat szétosztja Szépasszony és barátai közt, akár az aprósüteményt, a pogácsát, vagy a finom magyar, legkivált decsi bort. Az esetek a mindennapi életből érkeznek, velünk történnek, mi vagyunk ilyenek. Úgy is fölfoghatjuk, hogy ennek a gyűjteménynek a mulatságos anekdotái így, együtt korunk külső és lelki történelmének hiteles leírását adják a nép szemszögéből.

Ár: 1500.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Elfogyott
Czakó Gábor

Mi a helyzet?

Eszmetörténetileg új megállapítások sora korunk társadalom- és embereszményéről, nyelvéről, művészetéről, ökológiai helyzetéről, a mefisztói alku hatásáról. Az immár alapműnek számító esszégyűjtemény 4. kiadása.

Ár: 1300.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Elfogyott
Czakó Gábor

Törökkő

Regény a szerelemről, amely két család több nemzedékének tagjai közt szövődik a 19. század végtől az ezredfordulóig, benne a kor, különösen a rendszerváltozás különös világa.

Ár: 500.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Elfogyott
Czakó Gábor

Szótárkönyv

Benne: 1. Hamvas Szótár - Kézikönyv Hamvas Béla életművéhez, lexikonszerű földolgozásban. 1270 szócikk, forrásjegyzékkel. 2. Éva Szótár - a szerelem misztériumáról. 3. Magyar-Magyar Nagyszótár - szatíra a mai nyelv alattomos jelentéseiről, hazugságairól, hamis mágiájáról - bővített kiadás, 622 szócikk. Kemény kötésben, Banga Ferenc iniciáléival, 310 oldal. Korlátozott példányszámban kapható.

Ár: 2400.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Elfogyott
Czakó Gábor

Esszék

A televíziós esszésorozat első kötetének harmadik kiadása. 195 oldal papírkötésben. Kiadta az IGEN Katolikus Kulturális Egyesület, 2000-ben

Ár: 1500.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Elfogyott
Czakó Gábor

Eldobható föld

A világszerte nagy érdeklődéssel kísért televíziós esszésorozat második kötete. A szerző által kidolgozott Gazdaságkor fogalmat tovább fejleszti az ironikusan Czakó-törvényeknek nevezett észrevételeivel: a szemét-törvénnyel, a giccs-törvénnyel, a szembefordulás-törvénnyel, az értéktelenség-törvénnyel.2. Kiadás, papírkötésben. Korlátozott számban még megrendelhető a kiadótól.

Ár: 1800.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Elfogyott
Czakó Gábor

Magánállamok

A beavatás esszésorozat 3. kötete a 144. adásig - 2003. szeptember 21.-ig. Néhány téma a sok közül: a hazugság uralma, a bölcsesség és a hatalom, a történelmi és a magánállamok ellentéte, a szépség és a zene elvesztése, a kukkoló, a tapintatlan, a lumpen, a nulla, stb.

Ár: 1800.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Elfogyott
Czakó Gábor

Beavatás: Ádám bokra

A Beavatás sorozat ötödik, a Titkos könyvet is ide számítva, a hatodik kötete. A Duna tv-ben sugárzott televíziós esszéksorozatot kiegészítik az elmúlt egy esztendő alatt, másutt megjelent cikkek, amelyek az idei ősz eseményeire is választ keresnek.

Ár: 700.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Elfogyott
Czakó Gábor

Várkonyi krónika

A Várkonyi krónika c. kötet ünnepi újranyomása, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára kiadta a MUNDUS kiadó. Korlátozott számban kapható.

Ár: 2700.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Elfogyott
Czakó Gábor

Titkos könyv

A Titkos Könyv útikönyv. Benső utazások tapasztalatairól szól. Beszélhetnénk misztikus utazásokról, ha ez a titokzatos szó nem terelné el figyelmünket arról, hogy a misztikánál semmi sem egyszerűbb. Tapasztalat. Az egyetlen tapasztalati tudomány. Képes föltárni a szentkönyveket és a lelkünket. Tartalom: Jézus otthona; Jézus-ima; Egy titkos könyv, Miatyánk; Álom.

Ár: 1500.- Ft Postaköltség: 1200.- Ft
Elfogyott
© Gelidan