Jézus Krisztus nem volt Igen és Nem, Benne mindig az Igen valósult meg” (2Kor 1,19) - állítja elénk bátorító például Szent Pál apostol Jézus Krisztust, az Urat. Jézus pedig így buzdít bennünket: „Beszédetek legyen: igen, igen, nem, nem” (Mt 5,37). Czakó Gábor gondolatai Jézus szavának szellemében fogantak. Szeretne határozott „igen” lenni az igaz, a jó, a szép és a szent kihívására és egyértelmű „nem” mindarra, ami talmi, értéktelen. Minden felelősséggel bíró ember újra meg újra megfogalmazza: korunk embere ellen a legnagyobb vétség, ha konfúziót, összevisszaságot teremtünk, ha az igazról nem mondjuk ki, hogy igaz, a jóról, hogy jó. Krisztus azért jött, hogy elvegye a bűnt. Ezért nem is a bűn a legveszélyesebb számunkra, hanem az, ha elveszítjük az igazságot. Czakó Gábor újra meg újra megpróbálja megfogalmazni az igazságot és meghív bennünket arra, hogy „beszédünk legyen igen, igen, nem, nem.”

Kívánom, hogy nagyon sokan képesek legyünk meghallani ezt az igazságra hívó szót.

Bíró László
püspök

Kedves Barátaink!

Czakó Gábor 2024. február 21-én hajnalban családja körében, hosszú betegség után hazatért Teremtőnkhöz!

Czakó Család

Kezdőlap

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Hol a világ közepe? – Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa

A sorrend nem udvariatlanság, hanem az időrend tisztelete: Ervin előbb szólalt meg irodalmunkban és korábban távozott. Ismeretségünk is ebben a sorrendben keletkezett, mert Ervin, aki amúgy nem számított jeles gondoskodónak, számon tartotta a Tolna megyéből kiröppenteket, különösen azokat, akik Szekszárdon, a Garayban érettségiztek.

2024-06-17

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Bar Timeus és Jézus

Menj, hagyd el mindened…

 

Mindannyian ismerjük a Gazdag Ifjú történetét, s a Kedves Olvasók tán arra is emlékeznek, hogy a múlt lapszámban róla volt szó. Nevezetesen arról, hogy az Ifjú szívében a vagyon éppen az Úr helyét foglalta el. Az Úrét, akit az Ifjú keresett, sőt úgy érezte, hogy meg is találta, mert így szólította meg: „Jó Mester!” Jézus visszakérdezett: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten.” Fölismertél? Azt keresed, aki „egyedül jó” a Létben!?

2024-06-10

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Mi dolgunk e világon?

Hogy hősök legyünk? Díjazott színészek, föltalálók, focisták, sztárok, akiknek nevét még haláluk után is emlegetik legalább két-három hétig? Vagy egyszerű milliárdosok Honoluluban virágfüzérbe öltözött barna lánykák között, akik unalmukat oszlatandó csődbe kergetnek olykor kisebb nagyobb országokat?

2024-06-03

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kapitányválasztás

Ha el akarjuk gondolni, hogy minek kéne történnie egy tisztességes választás előtt, akkor talán egy nyolc éves tengeri útról visszatérő hajó kapitányának beszámolóját képzeljük el. A kapitány elmondaná, hogy mi történt a legénységgel: sebesült-e, halt-e valaki, vett-e föl új matrózt? Miért lett ő a parancsnok, az elődje helyett? Mi történt a hajóval? Hányszor futott zátonyra és miért? Kapott-e léket, törött-e árboca, és így tovább. Beszámolna arról is, hogy mit adott el, mit vásárolt, nyert-e, vagy vesztett üzletein. Nem titkolna el semmit.

2024-05-27

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Jézus és J

Kedves Kinga

 

Elgondolkodtál-e már azon, hogy Gazdaságkor főihletője a verseny, a másik letiprása, a gyűlölet, leginkább a Jézus-gyűlölet?

A Rákosiék hatalomátvétele után megindult keresztényüldözés főbb eseményei, pl. Magyar Közösség-, Mindszenty-, Grősz-per, iskola-államosítás, szerzetesrendek föloszlatása stb. közismertek. Mellettük eltörpülni látszik az élet apró átrendezése: az emberek megfélemlítése, a „népnevelés” lakásokba betörő agressziója, a templomba járás tiltása, a keresztény jelképek tiltása, mint most Angliában.

2024-05-20

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kora és egészségi állapota miatt is veszélyeztetett

Kora és egészségi állapota miatt is veszélyeztetett. Hogyan éli meg ezt a helyzetet a hívő emberként, és mivel telnek a napjai?

Helyzetem remek: a Megváltás megtörtént. A megváltott embert nagy baj nem érheti. Különösen, ha igyekszik föladatait megtalálni és elvégezni.

2024-05-13

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kétszerszült

A friss májusi cseresznyék pirosa, sötét bíbora fölülmúlhatatlan szépségű – mélázott Szépasszony társasága a diófa alatt. A még telőfélben lévő lombok közt be- bepajkoskodó napsugarak szórakoztak a kacér cseresznyékkel, melyek egy Jókai-korabeli füles ólomkristály tálkában heverésztek szemérmetlenül: anyaszült meztelen.

2024-05-06

Bővebben

Megjelent művek

Megjelent művek

Megváltó

regény

Szépirodalmi, Budapest, 1974, Magvető, Budapest, 1982.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Emberkert

novellák

Magvető, Budapest, 1971.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Indulatos jelentések

szociográfiák

Magvető, Budapest, 1973.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

A szoba

regény

Magvető, Budapest, 1970, 1982.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Beavatás - esszék

esszék

IGEN Katolikus Kulturális Egyesület, Budapest, 2000.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Beavatás a magyar észjárásba

esszék, a Beavatás VII. kötete

Cz Simon Bt., Budapest, 2008.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Beavatás - Isten családja

esszék a Beavatás VI. kötete, 

Cz Simon Bt., Budapest, 2008.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

99 magyar rémmese

szatírák

Cz Simon Bt., Budapest, 2007.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Mondatok

esszék

Cz Simon Bt., Budapest, 2007.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Várkonyi krónika - ünnepi kiadás

regény

Mundus Budapest 2006.
Az 1956-os forradalom 50. évfordulójára készült ünnepi kiadás

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Beavatás - Ádám bokra

esszék

Cz Simon Bt., Budapest, 2006.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Tündérfalva

regénykert

Cz Simon Bt., Budapest, 2006.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Belátó

cikkek 2002-2005

Cz Simon Bt., Budapest, 2005.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Beavatás - Ideák nyelve

esszék

Boldog Salamon Kör, Budapest, 2005.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Még hetvenhét magyar rémmese

Banga Ferenccel

szatírák

Boldog Salamon Kör, Budapest, 2004.

2000-01-01

Bővebben
© Gelidan