Jézus Krisztus nem volt Igen és Nem, Benne mindig az Igen valósult meg” (2Kor 1,19) - állítja elénk bátorító például Szent Pál apostol Jézus Krisztust, az Urat. Jézus pedig így buzdít bennünket: „Beszédetek legyen: igen, igen, nem, nem” (Mt 5,37). Czakó Gábor gondolatai Jézus szavának szellemében fogantak. Szeretne határozott „igen” lenni az igaz, a jó, a szép és a szent kihívására és egyértelmű „nem” mindarra, ami talmi, értéktelen. Minden felelősséggel bíró ember újra meg újra megfogalmazza: korunk embere ellen a legnagyobb vétség, ha konfúziót, összevisszaságot teremtünk, ha az igazról nem mondjuk ki, hogy igaz, a jóról, hogy jó. Krisztus azért jött, hogy elvegye a bűnt. Ezért nem is a bűn a legveszélyesebb számunkra, hanem az, ha elveszítjük az igazságot. Czakó Gábor újra meg újra megpróbálja megfogalmazni az igazságot és meghív bennünket arra, hogy „beszédünk legyen igen, igen, nem, nem.”

Kívánom, hogy nagyon sokan képesek legyünk meghallani ezt az igazságra hívó szót.

Bíró László
püspök

Kedves Barátaink!

Czakó Gábor 2024. február 21-én hajnalban családja körében, hosszú betegség után hazatért Teremtőnkhöz!

Czakó Család

Kezdőlap

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Hol a világ közepe? – Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa

A sorrend nem udvariatlanság, hanem az időrend tisztelete: Ervin előbb szólalt meg irodalmunkban és korábban távozott. Ismeretségünk is ebben a sorrendben keletkezett, mert Ervin, aki amúgy nem számított jeles gondoskodónak, számon tartotta a Tolna megyéből kiröppenteket, különösen azokat, akik Szekszárdon, a Garayban érettségiztek.

2024-06-17

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Bar Timeus és Jézus

Menj, hagyd el mindened…

 

Mindannyian ismerjük a Gazdag Ifjú történetét, s a Kedves Olvasók tán arra is emlékeznek, hogy a múlt lapszámban róla volt szó. Nevezetesen arról, hogy az Ifjú szívében a vagyon éppen az Úr helyét foglalta el. Az Úrét, akit az Ifjú keresett, sőt úgy érezte, hogy meg is találta, mert így szólította meg: „Jó Mester!” Jézus visszakérdezett: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten.” Fölismertél? Azt keresed, aki „egyedül jó” a Létben!?

2024-06-10

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Mi dolgunk e világon?

Hogy hősök legyünk? Díjazott színészek, föltalálók, focisták, sztárok, akiknek nevét még haláluk után is emlegetik legalább két-három hétig? Vagy egyszerű milliárdosok Honoluluban virágfüzérbe öltözött barna lánykák között, akik unalmukat oszlatandó csődbe kergetnek olykor kisebb nagyobb országokat?

2024-06-03

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kapitányválasztás

Ha el akarjuk gondolni, hogy minek kéne történnie egy tisztességes választás előtt, akkor talán egy nyolc éves tengeri útról visszatérő hajó kapitányának beszámolóját képzeljük el. A kapitány elmondaná, hogy mi történt a legénységgel: sebesült-e, halt-e valaki, vett-e föl új matrózt? Miért lett ő a parancsnok, az elődje helyett? Mi történt a hajóval? Hányszor futott zátonyra és miért? Kapott-e léket, törött-e árboca, és így tovább. Beszámolna arról is, hogy mit adott el, mit vásárolt, nyert-e, vagy vesztett üzletein. Nem titkolna el semmit.

2024-05-27

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Jézus és J

Kedves Kinga

 

Elgondolkodtál-e már azon, hogy Gazdaságkor főihletője a verseny, a másik letiprása, a gyűlölet, leginkább a Jézus-gyűlölet?

A Rákosiék hatalomátvétele után megindult keresztényüldözés főbb eseményei, pl. Magyar Közösség-, Mindszenty-, Grősz-per, iskola-államosítás, szerzetesrendek föloszlatása stb. közismertek. Mellettük eltörpülni látszik az élet apró átrendezése: az emberek megfélemlítése, a „népnevelés” lakásokba betörő agressziója, a templomba járás tiltása, a keresztény jelképek tiltása, mint most Angliában.

2024-05-20

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kora és egészségi állapota miatt is veszélyeztetett

Kora és egészségi állapota miatt is veszélyeztetett. Hogyan éli meg ezt a helyzetet a hívő emberként, és mivel telnek a napjai?

Helyzetem remek: a Megváltás megtörtént. A megváltott embert nagy baj nem érheti. Különösen, ha igyekszik föladatait megtalálni és elvégezni.

2024-05-13

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kétszerszült

A friss májusi cseresznyék pirosa, sötét bíbora fölülmúlhatatlan szépségű – mélázott Szépasszony társasága a diófa alatt. A még telőfélben lévő lombok közt be- bepajkoskodó napsugarak szórakoztak a kacér cseresznyékkel, melyek egy Jókai-korabeli füles ólomkristály tálkában heverésztek szemérmetlenül: anyaszült meztelen.

2024-05-06

Bővebben

Megjelent művek

Megjelent művek

Jézus beszélő kövei

esszék  a Beavatás X. kötete

CzSimon Könyvek Budapest 2012.

2012-06-07

Bővebben

Megjelent művek

Misztikai Ösvény

esszék
 
CzSimon Könyvek Budapest 2010, 2015.

2011-12-31

Bővebben

Megjelent művek

Eredeti magyar nyelvtan

nyelvtankönyv

CzSimon Könyvek Budapest 2011.

2011-12-02

Bővebben

Megjelent művek

Lépcső és szalmaszál

esszék  a Beavatás IX. kötete

CzSimon Könyvek Budapest 2011.

2011-06-01

Bővebben

Megjelent művek

Aranykapu

regénykert harmadik bővített kiadás

CzSimon Könyvek Budapest 2011.

2011-04-08

Bővebben

Megjelent művek

Hosszúalattság

félkész regénykert

CzSimon Könyvek Budapest 2010.

2010-11-10

Bővebben

Megjelent művek

Magyar-magyar nagyszótár

szótár harmadik bővített kiadás

CzSimon Könyvek Budapest 2009.

2009-11-16

Bővebben

Megjelent művek

Az Antikrisztus és mi

esszék a Beavatás VIII. kötete

CzSimon Könyvek  Budapest 2009.

2009-05-26

Bővebben

Megjelent művek

A lélek fele

regény

Szépirodalmi, Budapest, 1983.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Hármaskönyv

regény

Szépirodalmi, Budapest, 1982.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

+

novellafüzér

Szépirodalmi, Budapest, 1982.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Sorrendben

elbeszélések és drámák

Szépirodalmi, Budapest, 1982.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Várkonyi krónika

regény

Szépirodalmi, Budapest, 1978, 1984.

Mundus 2006.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

Emberkert

novellák

Magvető, Budapest, 1971.

2000-01-01

Bővebben

Megjelent művek

A szoba

regény

Magvető, Budapest, 1970, 1982.

2000-01-01

Bővebben
© Gelidan