Jézus Krisztus nem volt Igen és Nem, Benne mindig az Igen valósult meg” (2Kor 1,19) - állítja elénk bátorító például Szent Pál apostol Jézus Krisztust, az Urat. Jézus pedig így buzdít bennünket: „Beszédetek legyen: igen, igen, nem, nem” (Mt 5,37). Czakó Gábor gondolatai Jézus szavának szellemében fogantak. Szeretne határozott „igen” lenni az igaz, a jó, a szép és a szent kihívására és egyértelmű „nem” mindarra, ami talmi, értéktelen. Minden felelősséggel bíró ember újra meg újra megfogalmazza: korunk embere ellen a legnagyobb vétség, ha konfúziót, összevisszaságot teremtünk, ha az igazról nem mondjuk ki, hogy igaz, a jóról, hogy jó. Krisztus azért jött, hogy elvegye a bűnt. Ezért nem is a bűn a legveszélyesebb számunkra, hanem az, ha elveszítjük az igazságot. Czakó Gábor újra meg újra megpróbálja megfogalmazni az igazságot és meghív bennünket arra, hogy „beszédünk legyen igen, igen, nem, nem.”

Kívánom, hogy nagyon sokan képesek legyünk meghallani ezt az igazságra hívó szót.

Bíró László
püspök

Kedves Barátaink!

Czakó Gábor 2024. február 21-én hajnalban családja körében, hosszú betegség után hazatért Teremtőnkhöz!

Czakó Család

Beavatás online archívum

Czakó Gábor - Beavatás

Kedves Olvasóink!

Czakó Gábor - Beavatás televíziós esszésorozatának több mint 290 része elérhető a Nemzeti Audiovizuális Archívum oldalán.

A keresési oldalán a "Beavatás" szóra keresve érhetőek el a részek.

Mindenkinek jó beavatódást kívánunk!

2024-06-27

NAVA

Kezdőlap

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Miért a szép a rút és a rút a szép?

Amerikában, s általában a globalista civilizáció vezető országaiban apránként, de könyörtelenül gyomlálgatják a kereszténység tanításait, ünnepeit, jelképeit a közéletből, s ahonnan tudják. Az EU látványosan törölte a kereszténységet előzményei közül. Nem véletlenül. Néhai Antall József, az utolsó európai lovag, azt írta, hogy „Az európai ember keresztény, az is, aki ateista.” Nos, tévedett. A kereszténység, de a buddhizmus, az iszlám, és a többi világvallás erényei is hiányoznak Gazdaságkor eszmetárából. Sőt, a régebben a tudatalattiba száműzött vétkek kerültek hatalomra. „Házasságtörés, hazugság, irigység, kevélység, tisztátalanság, önzés, kapzsiság, dicsőségvágy, hiúság stb.: ma mindezekkel a tulajdonságokkal, mint az emberek természetes megnyilvánulásaival lépten-nyomon lehet találkozni a különféle médiumokban.” – Korunk népnevelőiben: a filmekben, tévében, a bulvársajtóban, de az ún. „magas művészet” kiállítótermeiben és irodalmában is. – Írja Buji Ferenc ad-Darqawi Az emlékezés rózsakertje c. művéhez készített előszavában.

2024-07-08

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kedves Kinga

Talán nem veszed sértésnek a tegezést. Vedd úgy, hogy,  nem le, hanem föltegezlek, ami kijár neked, hiszen komolyan veszed az életet. Ennél nagyobb dolog kevés akad a világon. Nem csak élni, ahogy a plankton teszi, midőn világra jön, majd sodródik az áramlatokkal, s evickélése nem sokat ront, vagy javít a sorsán, mint a plankton-emberén, aki az egyik csalafinta reklámtól szippantódik a másikhoz. Komolyan venni az életet, nem jelent kevesebbet, mint tudni, hogy életünk magával a létezéssel áll mély és elválaszthatatlan kapcsolatban. Tudni pedig annyi, mint lelkünk gondolatát megélni.

2024-06-24

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Hol a világ közepe? – Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa

A sorrend nem udvariatlanság, hanem az időrend tisztelete: Ervin előbb szólalt meg irodalmunkban és korábban távozott. Ismeretségünk is ebben a sorrendben keletkezett, mert Ervin, aki amúgy nem számított jeles gondoskodónak, számon tartotta a Tolna megyéből kiröppenteket, különösen azokat, akik Szekszárdon, a Garayban érettségiztek.

2024-06-17

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Bar Timeus és Jézus

Menj, hagyd el mindened…

 

Mindannyian ismerjük a Gazdag Ifjú történetét, s a Kedves Olvasók tán arra is emlékeznek, hogy a múlt lapszámban róla volt szó. Nevezetesen arról, hogy az Ifjú szívében a vagyon éppen az Úr helyét foglalta el. Az Úrét, akit az Ifjú keresett, sőt úgy érezte, hogy meg is találta, mert így szólította meg: „Jó Mester!” Jézus visszakérdezett: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten.” Fölismertél? Azt keresed, aki „egyedül jó” a Létben!?

2024-06-10

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Mi dolgunk e világon?

Hogy hősök legyünk? Díjazott színészek, föltalálók, focisták, sztárok, akiknek nevét még haláluk után is emlegetik legalább két-három hétig? Vagy egyszerű milliárdosok Honoluluban virágfüzérbe öltözött barna lánykák között, akik unalmukat oszlatandó csődbe kergetnek olykor kisebb nagyobb országokat?

2024-06-03

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kapitányválasztás

Ha el akarjuk gondolni, hogy minek kéne történnie egy tisztességes választás előtt, akkor talán egy nyolc éves tengeri útról visszatérő hajó kapitányának beszámolóját képzeljük el. A kapitány elmondaná, hogy mi történt a legénységgel: sebesült-e, halt-e valaki, vett-e föl új matrózt? Miért lett ő a parancsnok, az elődje helyett? Mi történt a hajóval? Hányszor futott zátonyra és miért? Kapott-e léket, törött-e árboca, és így tovább. Beszámolna arról is, hogy mit adott el, mit vásárolt, nyert-e, vagy vesztett üzletein. Nem titkolna el semmit.

2024-05-27

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Jézus és J

Kedves Kinga

 

Elgondolkodtál-e már azon, hogy Gazdaságkor főihletője a verseny, a másik letiprása, a gyűlölet, leginkább a Jézus-gyűlölet?

A Rákosiék hatalomátvétele után megindult keresztényüldözés főbb eseményei, pl. Magyar Közösség-, Mindszenty-, Grősz-per, iskola-államosítás, szerzetesrendek föloszlatása stb. közismertek. Mellettük eltörpülni látszik az élet apró átrendezése: az emberek megfélemlítése, a „népnevelés” lakásokba betörő agressziója, a templomba járás tiltása, a keresztény jelképek tiltása, mint most Angliában.

2024-05-20

Bővebben

Megjelent művek

Megjelent művek

Adjon Isten jó napot

esszék

CzSimon könyvek 2020.

2020-12-04

Bővebben

Megjelent művek

Mesén innen, mesén túl

esszék

CzSimon könyvek 2019.

2019-11-29

Bővebben

Megjelent művek

Eredeti magyar nyelvtan - javított és bővített kiadás -

nyelvtankönyv

CzSimon könyvek 2019.

2019-06-04

Bővebben

Megjelent művek

Nyelvünk aranyágya

esszék

CzSimon könyvek 2018

2018-05-28

Bővebben

Megjelent művek

Ész és hit

esszék

CzSimon Könyvek Budapest 2017.

2017-06-01

Bővebben

Megjelent művek

Nyelvédesanyánk

esszék

CzSimon Könyvek Budapest 2016.

2016-12-04

Bővebben

Megjelent művek

Gyepű

novellák

CzSimon Könyvek Budapest 2016.

2016-06-04

Bővebben

Megjelent művek

Csodák csodája

esszék

CzSimon Könyvek Budapest 2015.

2015-11-30

Bővebben

Megjelent művek

Történeteink az almáspitével

rémmesék

CzSimon Könyvek Budapest 2015.

2015-05-18

Bővebben

Megjelent művek

Juliánusz barát ajándéka

esszék

CzSimon Könyvek Budapest 2014.

2014-12-03

Bővebben

Megjelent művek

Az országút szélén

esszék a Beavatás XI. kötete.

CzSimon Könyvek Budapest 2014.

2014-04-17

Bővebben

Megjelent művek

Hitemről

Életrajzi könyv

CzSimon Könyvek Budapest 2013

2013-11-30

Bővebben

Megjelent művek

77 hangos rémmese

hangoskönyv

CzSimon Könyvek Budapest 2013.

2013-05-25

Bővebben

Megjelent művek

A szabír titok

esszék

CzSimon Könyvek Budapest 2013.

2013-04-03

Bővebben

Megjelent művek

Világvége 1962-ben?

Pécsregény

CzSimon Könyvek Budapest 2012.

2012-11-21

Bővebben
© Gelidan