Jézus Krisztus nem volt Igen és Nem, Benne mindig az Igen valósult meg” (2Kor 1,19) - állítja elénk bátorító például Szent Pál apostol Jézus Krisztust, az Urat. Jézus pedig így buzdít bennünket: „Beszédetek legyen: igen, igen, nem, nem” (Mt 5,37). Czakó Gábor gondolatai Jézus szavának szellemében fogantak. Szeretne határozott „igen” lenni az igaz, a jó, a szép és a szent kihívására és egyértelmű „nem” mindarra, ami talmi, értéktelen. Minden felelősséggel bíró ember újra meg újra megfogalmazza: korunk embere ellen a legnagyobb vétség, ha konfúziót, összevisszaságot teremtünk, ha az igazról nem mondjuk ki, hogy igaz, a jóról, hogy jó. Krisztus azért jött, hogy elvegye a bűnt. Ezért nem is a bűn a legveszélyesebb számunkra, hanem az, ha elveszítjük az igazságot. Czakó Gábor újra meg újra megpróbálja megfogalmazni az igazságot és meghív bennünket arra, hogy „beszédünk legyen igen, igen, nem, nem.”

Kívánom, hogy nagyon sokan képesek legyünk meghallani ezt az igazságra hívó szót.

Bíró László
püspök

Kedves Barátaink!

Czakó Gábor 2024. február 21-én hajnalban családja körében, hosszú betegség után hazatért Teremtőnkhöz!

Czakó Család

Kezdőlap

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Jézus és J

Kedves Kinga

 

Elgondolkodtál-e már azon, hogy Gazdaságkor főihletője a verseny, a másik letiprása, a gyűlölet, leginkább a Jézus-gyűlölet?

A Rákosiék hatalomátvétele után megindult keresztényüldözés főbb eseményei, pl. Magyar Közösség-, Mindszenty-, Grősz-per, iskola-államosítás, szerzetesrendek föloszlatása stb. közismertek. Mellettük eltörpülni látszik az élet apró átrendezése: az emberek megfélemlítése, a „népnevelés” lakásokba betörő agressziója, a templomba járás tiltása, a keresztény jelképek tiltása, mint most Angliában.

2024-05-20

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kora és egészségi állapota miatt is veszélyeztetett

Kora és egészségi állapota miatt is veszélyeztetett. Hogyan éli meg ezt a helyzetet a hívő emberként, és mivel telnek a napjai?

Helyzetem remek: a Megváltás megtörtént. A megváltott embert nagy baj nem érheti. Különösen, ha igyekszik föladatait megtalálni és elvégezni.

2024-05-13

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Kétszerszült

A friss májusi cseresznyék pirosa, sötét bíbora fölülmúlhatatlan szépségű – mélázott Szépasszony társasága a diófa alatt. A még telőfélben lévő lombok közt be- bepajkoskodó napsugarak szórakoztak a kacér cseresznyékkel, melyek egy Jókai-korabeli füles ólomkristály tálkában heverésztek szemérmetlenül: anyaszült meztelen.

2024-05-06

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Égtájak és én

Legutóbbi vérmérgezésem következtében az égtájak összekeveredtek bennem. Odalett a hajdani biztos tér-tudásom. Annakelőtte idegen helyen, álmomból riasztva is tudtam, hogy merre van az ajtó, a főtér, észak, dél meg a többi. Most nem tudom. Négy hónapja jöttem haza a kórházból, de a tájékozódásom még mindig nem a régi. Otthon sem, ahol Évámmal élünk, ahol gyermekeinket fölneveltük, ahol kemény munkával, ezernyi ötlettel járultunk hozzá a kétszáz esztendős ház rendbehozatalához, belvilágának kialakításához, a szobák elrendezéséhez.

2024-04-30

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Szentírás

Az ember és a halál
A Bölcsesség könyvének első versében olvassuk: „Szeressétek az igazságot, ti, akik ítélkeztek
a föld fölött!” Tudjuk, hogy szüntelenül ítélkezünk, ellentétben az oroszlánnal, vagy a
cinegével, „akik” nem ítélik halálra, s nem hóhérként „ölik meg” a cseresznyébe lyukat fúró
hernyót vagy a hajnali álmukat megzavaró gazellát. Az állatvilág ragadozói nem „ölnek,”
hanem „esznek.” Táplálkoznak. Azzal a lénnyel, amelyik nekik rendeltetett: fűvel, fával,
másik állattal. Mi is ”élünk velük.” Minddel.

2024-04-23

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Erő és egészség

A cinkék, a komoly széncinkék, és a bohókás, papasapkás kékcinegék diót csipegettek az ablakpárkányról. Ijedős, ám ugyanakkor kíváncsi arcocskájukat a Szépasszony szalonjában teázgató társaság felé fordították, majd fölkaptak egy diódarabkát, és elhussantak vele.

2024-04-13

Bővebben

Kezdőlap

Czakó Gábor emlékére - Bugri

Bugri puliságát az ebsoviniszták már kölyökkorában kétségbe vonták. Tudálékos orrukkal ennyi per annyi snaucert szimatoltak benne, amannyi farkast, s ki tudja mit még nem, mert azt hiszik, hogy a puliság kívül van, ezért puszta látszat, vagy mélyebb szóval: üres forma, mint a levedlett tücsökpáncél, vagy a szöveg az ipari regényben. De hát azért ebsoviniszta az ebsoviniszta, pontosabban attól, hogy nem lát tovább az orránál, mondhatjuk, hogy ott hordja az eszét is, meg a szívét is. Honnan is láthatna a puliság mélységeibe? Az orrnak nincs szeme! Az orrésznek és orrszívnek sincs.

2024-04-03

Bővebben

Megjelent művek

Megjelent művek

Adjon Isten jó napot

esszék

CzSimon könyvek 2020.

2020-12-04

Bővebben

Megjelent művek

Mesén innen, mesén túl

esszék

CzSimon könyvek 2019.

2019-11-29

Bővebben

Megjelent művek

Eredeti magyar nyelvtan - javított és bővített kiadás -

nyelvtankönyv

CzSimon könyvek 2019.

2019-06-04

Bővebben

Megjelent művek

Nyelvünk aranyágya

esszék

CzSimon könyvek 2018

2018-05-28

Bővebben

Megjelent művek

Ész és hit

esszék

CzSimon Könyvek Budapest 2017.

2017-06-01

Bővebben

Megjelent művek

Nyelvédesanyánk

esszék

CzSimon Könyvek Budapest 2016.

2016-12-04

Bővebben

Megjelent művek

Gyepű

novellák

CzSimon Könyvek Budapest 2016.

2016-06-04

Bővebben

Megjelent művek

Csodák csodája

esszék

CzSimon Könyvek Budapest 2015.

2015-11-30

Bővebben

Megjelent művek

Történeteink az almáspitével

rémmesék

CzSimon Könyvek Budapest 2015.

2015-05-18

Bővebben

Megjelent művek

Juliánusz barát ajándéka

esszék

CzSimon Könyvek Budapest 2014.

2014-12-03

Bővebben

Megjelent művek

Az országút szélén

esszék a Beavatás XI. kötete.

CzSimon Könyvek Budapest 2014.

2014-04-17

Bővebben

Megjelent művek

Hitemről

Életrajzi könyv

CzSimon Könyvek Budapest 2013

2013-11-30

Bővebben

Megjelent művek

77 hangos rémmese

hangoskönyv

CzSimon Könyvek Budapest 2013.

2013-05-25

Bővebben

Megjelent művek

A szabír titok

esszék

CzSimon Könyvek Budapest 2013.

2013-04-03

Bővebben

Megjelent művek

Világvége 1962-ben?

Pécsregény

CzSimon Könyvek Budapest 2012.

2012-11-21

Bővebben
© Gelidan