Salamon

Az aktuális műsorok ismertetőjét a Duna Televízió honlapján találja meg.

A Beavatás legutóbbi adása – egy teljes hétig – szintén megtekinthető a Duna Televízió oldalain: http://www.dunatv.hu/felsomenu/musorok/beavatasczakogaborteleviziosesszeje.html

Czakó Gábor televíziós esszésorozata, a BEAVATÁS tradicionális, evangéliumi és magyar műsor, amely érzékenyen figyeli történelmünk és életünk eseményeit, megpróbál felszínük mögé pillantani, és e „széttört világ” cserepei közt az összefüggéseket megkeresni.

Ezért folyamatosan merít a legkülönbözőbb korok, népek, tudományok, művészeti ágak, bölcseleti irányzatok kincseiből. Természetesen nem marad ki ebből a gondolati szemléből a sport vagy a konyha sem, hiszen ezek is az emberi élet fontos színterei. Valószínűleg a BEAVATÁS-ban szerepelt eddig a Duna Televízió legtöbb vendége: Lao-ce-től Hitleren, Leninen át Fukuyamáig, Homérosztól Csontváryn keresztül Hamvasig és Heisenbergig. Fel sem lehet sorolni az írókat, művészeket, tudósokat, történelmi alakokat, akiknek eszméi a műsorban megütköztek egymással. A BEAVATÁS kísérlet arra, hogy a gondolkodás egyedáruságát kisajátítók szándékával szemben kiutat mutasson. Innen elutasítása és sikere – egész Európából rendelik a kazettákat, kérik a szöveget –, a forgatókönyvek szerkesztett formában, könyv alakban is megjelennek, több kiadást is megérve.
Az eddigi kötetek: Beavatás – esszék, Beavatás – Eldobható Föld, Beavatás – Magánállamok, Titkos könyv, Beavatás – Az ideák nyelve, Beavatás - Ádám bokra.

Az író által kidolgozott és híressé tett fogalom, a Gazdaságkor talán az egyik legeredetibb és legsűrűbben használt gondolat. Ennek lényege, hogy a gazdálkodás, ez az ősidők óta nélkülözhetetlen emberi tevékenység, maga alá gyűrte az összes többit, s vele eszméinket, kultúránkat, céljainkat, nyelvünket stb. Immár nem a gazdaság van értünk, hanem mi őérte; eszközünk elnyelte céljainkat. A BEAVATÁS többek közt annak a kérdésnek a feltételére serkenti a nézőt, hogy miként is történt ez. Mi a következménye e fordulatnak a társadalmi életben és a lélekben? Megtörhető-e a Dolgok uralma, és visszaszerezhető-e szabadságunk? Czakó Gábor sajátos műfajt teremtett: az élőszóban előadott televíziós esszét.

A BEAVATÁS 250. adását 2008. augusztus 20.-án sugározta a Duna televízió. Újabban hetenként vetíti, szombat délután 13:00-kor. Ismétlés vasárnap 22:00 óra körül (az esti film után).
A sorozat a 300. adáshoz közeledik.

Isten szerény I. - Elolvasom

Isten szerény II. - Elolvasom

A só - Elolvasom

Honnan van Jézus hatalma? - Elolvasom

Kerkai páter és a Népfőiskola - Elolvasom

Az Úr és József - Elolvasom

Jézus látás - Elolvasom

A megváltásról - Elolvasom

A tér - Elolvasom

Menj, hagyd el mindened… - Elolvasom

Miért ölték meg a zsidók Jézust? - Elolvasom

Azért van otthonunk, hogy helyünk lehessen a világban - Elolvasom

A test lélekké alakítása - Elolvasom

Gyermekkönyvekről és a képzeletről! - Elolvasom

Tanítvány, mester és alázat - Elolvasom

Az igazi királyság - Elolvasom

Az igazi fasiszták - Elolvasom

Az alkotmányról - Elolvasom

Krisztus király - Elolvasom

A kendő - Elolvasom

Az emmauszi vacsora - Elolvasom

A hűtlen intéző - Elolvasom

A magyar Don Quijote - Elolvasom

Darwin éve - Elolvasom

A fehéremberről - Elolvasom

Házikutya-isten - Elolvasom

Ötvenhatjaink - Elolvasom

Benső Trianon - Elolvasom

Példányképül tündöklő - Elolvasom

Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán - Elolvasom

Benső Trianon - Elolvasom

Bűnnépség - Elolvasom

Az ólálkodó - Elolvasom

Suda lexikon - Elolvasom

Szent Erzsébet a szerelem szentje - Elolvasom

Trianon - tegnap-e, vagy holnap? - Elolvasom

Haláltánc - egy Villon vers időszerűsége Halottak Napján - Elolvasom

Létrontás - Elolvasom

A dolgok igazsága - Elolvasom

Miért nincs Magyarországon demokrácia? - Elolvasom

Az elit és a gondolatrendőrség - Elolvasom
 

© 2009 CzSimon Bt.